Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

Irkçılıktan Bıktık!

Irkçılığa ve sağcı ajitasyona hayır – Mülteciler hoş geldiniz!

‘Bıktık!’ 2024 Mitingine Çağrı

İyi yiyeceğin geleceğe ihtiyacı var – GDO’suz, çevre dostu ve kırsal tarım için!

Dünyada açlığın, türlerin yok olmasının ve iklim krizinin doğru çözümü kırsalda ve daha ekolojik tarımdır – Gen Tekniği, patentler ve glifosat değildir.

Çevre tahribatı, açlık ve iklim krizi dünya çapında çoktan bir gerçekliktir. Tarım aynı zamanda yaşam temelimizi oluşturmaktadır; emisyonu indirgemeli, biyolojik çeşitliliği, toprağı ve suyu korumalı. Daha ekolojik ve çiftçiliğe dayalı bir tarım, çevreci ve krize dayanıklı beslenme sistemimizin temelini oluşturmaktadır. Bu sayede tüm insanlara sağlıklı besin sağlanmış olur.

Ne yazık ki Federal Hükümet çiftçileri bu krizde yalnız bırakıyor. Pazar ve politika tarafından çiftçiler desteklenmediği sürece, çevre ve hayvan koruma konusunda dayanamayacaklar. Düşük üretici ücretlendirmesi, AB sübvansiyonlarının adil dağıtılmaması, geliştirici işbirliklerinin azaltılması çiftçilerde ekonomik, fiziki ve psikolojik olarak bıçağı kemiğe dayandırdı. Yeşil-Sarı-Kırmızı Koalisyondan iklime uygun hayvan yetiştiriciliğinin modifikasyonunu nihayet finanse etmesini talep ediyoruz. Daha fazla hayvan ve iklim koruma ve çoğu çiftliğin devamı için.

Gen Tekniği ve patentler çiftçilerimizin büyük tarım firmalarına olan bağımlılığını güçlendiriyor, arazilerinde ve tabaklarında daha az çeşitliliğe zorluyor. Gen Tekniğin risklerine kim korunmaktan vaz geçerse, geleceğimiz için iyi besinleri tehlikeye atmış olur. Talebimiz: Bitki ve hayvanlar ve bunların genetik özellikleri üzerinde patente hayır – Koruma prensibine evet!

Tüketicilerin ve çiftçilerin kendi karar verme hakları tehlikede! Eğer Federal Hükümet Avrupa Birliği mevzuatına göre planlanan düzen değişimine izin verirse, artık arazimizde veya tabağımızda gen tekniği uygulanması konusunda serbest karar veremeyeceğiz. Gen tekniği uygulanan her şeyin üzerinde yazılı olmalı – kesintisiz ürün etiket bilgileri ve karar özgürlüğü tüm besin zinciri boyunca!

Tür çeşitliliğinin kaybı dramatik! Bunun en önemli sebeplerinden biri tarımın yoğun bir şekilde uygulanması ve pestisit kullanımı. GDO bitkilerinin çoğu pestisitlere karşı dayanıklı. Yeni GDOlu bitkilerin insan, böcek ve eko sistem üzerindeki etkisi kontrol edilmeli. Talebimiz: Almaya ve Avrupa Birliğinde glisofata Hayır, pestisit azaltılmasına başlanması, çiftçilere bu süreçte finansman desteği, AB’de yasak olan pestisitlerin ihraç edilmesini nihayet yasaklamalı!

Dünyanın en büyük tarım fuarı “Uluslararası Yeşil Hafta“ başlangıcında Berlin hükümet bölgesinde vurguluyoruz:
İyi yiyecek sadece iklim korunması ve sosyal eşitlik ile mümkündür. Tarım bakanı Özdemir açık ve net bir şekilde GDO’ya karşı durmalı. GDO’suz, çiftçi ve çevre koruyucu bir tarıma Evet!


Federal Hükümetten Talebimiz:

 

İklim adaleti ve herkes için iyi gıda

İklim dostu tarıma dönüşümü hedefli bir şekilde teşvik edin, çiftlikleri tehlikeye atmadan iklime zarar veren mali yardım kaldırın,  herkesin sağlıklı, çevre ve iklim dostu gıdaya erişimini sağlayın.

Çiftliklerin yok olmasını durdurun ve hayvan refahını iyileştirin

Adil üretici fiyatları ve çiftlikler için planlama güvenliği, hayvan refahı vergisi yoluyla hayvancılığın dönüştürülmesine olanak sağlanması, ekilebilir arazilerin çiftçilerin elinde olması: kademeli mülk devir vergisi yoluyla arazi mülkiyetinin kontrol edilmesi.

Kontrolsüz Gen Teknik uygulamasına Hayır!

GDO’suz tohum ve besin maddesi üretimini garantileyin. Hayvan ve bitkiler üzerindeki patentlemeyi durdurun!

Türlerin yok oluşunu engelleyin

Çiftliklerle birlikte glifosat yasağı ve pestisit azaltılmasını hayata geçirin. Kimyasal sentetik pestisitlerin kullanımını belirgin bir şekilde azaltın, Avrupa Birliğinde yasaklı pestisitlerin ihracatını durdurun!


Bıktık! Mitingi:

Cumartesi, 20.1.24 | Saat 12:00 | Willy-Brandt-Haus | Berlin

Biz konvensiyonel ve organik tarım ve hayvancılık yapan çiftçileriz. Biz fırıncı, aşçı, tüketici, arıcı, doğa ve hayvan koruyucuları, çevre aktivistleri, küresel adalet savunucuları, aktif gençlik, kırsaldan ve kentten insanlar ve daha fazlasıyız. Biz 2011 yılından bu yana birlikte sokağa dökülüyoruz ve iyi bir tarım ve sağlıklı yiyecek için mücadele ediyoruz!

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

+++ küçük ölçekli hayvancılığı koru +++ daha fazla alanda daha az hayvan +++ daha az et tüketimi +++ rutin antibiyotik kullanımını durdur +++ herkese adil üretilmiş yiyecek +++ tüm dünyada çiftlik üretimine destek ve açlığa son +++ beslenmede özgürlük ve dünya ticareti +++ tarımda ekolojik uygulama ve demokratik beslenme sistemleri +++ dayanışmacı bir dünya için – mülteciler hoş geldiniz! +++

Irkçılıktan Bıktık!

Irkçılığa ve sağcı ajitasyona hayır – Mülteciler hoş geldiniz!